månadsarkiv: februari 2014

Svenska sjörättsföreningens vårmöte 2014

Torsdagen den 3 april 2014 äger föreningens vårmöte rum i advokatfirman MAQS lokaler i Göteborg med adress Östra Hamngatan 24.

Vi inleder med årsmöte kl. 17.00. Kallelse och material till årsmötet kommer att skickas ut separat.

Sedan följer ett seminarium kl. 17.45-19.00 på temat ”LNG på frammarsch”. Jörgen Almelöv och Erik Linnarsson inleder med en kort exposé över de juridiska frågor som gör sig gällande rörande LNG inom ”shippingbranschen” och annan rederiverksamhet.

Kari Granberg, Project Manager Viking Grace, kommer därefter att berätta om ”Viking Grace” i LNG-perspektiv.

Efter seminariet följer en buffé.

Ni anmäler er via Svensk Försäkring på länken:

http://www.svenskforsakring.se/sjorattsforeningen

Varmt välkomna!