Om föreningen

Syfte och verksamhet Svenska Sjörättsföreningen är en organisation med syfte att främja kunskapen i sjö- och transporträtt samt skapa kontakter mellan akademiker och praktiserande jurister på området. Den utgör ursprungligen en sammanslagningmellan Sjörättsföreningen i Göteborg och Svensk förening för internationell sjörätt i Stockholm.

Medlemsantalet uppgår till cirka 250. Både enskilda och företag kan bli medlemmar. Medlemskap erhålls efter anmälan till styrelsen. Medlemsavgiften är 300 kr per år för ordinarie medlem, 100 kr per år för studenter och 5000 kr för stödjande medlem.

Föreningen arrangerar varje år ett vårmöte i Göteborg och ett höstmöte i Stockholm. Vid mötena hålls regelmässigt ett föredrag på något aktuellt sjö- och transporträttsligt tema. Efter mötena arrangeras ofta mingel med måltid.

Föreningen ger även ut sjö- och transporträttslig litteratur i föreningens egen skriftserie samt svarar på remisser från regeringen och olika myndigheter i sjörättsliga frågor.

Föreningen är medlem i Comité Maritime International (CMI) som utgör en sammanslutning av nationella sjörättsföreningar över hela världen.

Styrelsens sammansättning finns under fliken kontakt