månadsarkiv: februari 2016

Ordförandens nyhetsbrev 1 februari 2016 – Stipendium inrättat för deltagande i CMI konferens

Sjörättsföreningen har tagit initiativ till att uppmuntra yngre juristers engagemang i CMI (www.comitemaritime.org) och som ett första steg i detta arbete har ett stipendium inrättatas. Stipendiaten kommer att erbjudas möjlighet att delta i CMI:s 42a konferens, 3-6 maj 2016 i New York. Föreningen bekostar utgifter maximerat till
SEK 25 000 för att täcka deltagaravgift, resa och enklare hotell.

Sjörättsföreningens medlemmar som uppfyller nedstående krav uppmuntras att inkomma med en kortfattad ansökan.
– ”yngre” jurist (dvs. i ett relativt initialt skede i sin karriär)
– medlem i Svenska Sjörättsföreningen
– med sjörättsintresse
– med intresse av ett möjligt varaktigt engagemang i CMI
Sänd din ansökan till Jörgen Almelöv (Jörgen.almelov@setterwalls.se) och till Paula Linnea Bäckdén (p.l.backden@jus.uio.no) senast 17 feb 2016.