Sponsorer

Svenska Sjörättsföreningen har ett antal sponsorer som är verksamma inom sjöfartssektorn. Att på detta sätt stödja Svenska Sjörättsföreningen är ett sätt att hålla kompetensen inom den del av juridiken som berör sjöfartssektorn på en hög nivå. Vill du vara med och sponsra oss, ta gärna kontakt med föreningens ordförande Paula Bäckden: Paula.Backden@vinge.se

Föreningen har följande sponsorer idag:

Advokatfirman Lars Boman AB
Advokatfirman Lindahl
Chouette Advokatfirma
JCA Skarp Advokatbyrå 
MAQS Law Firm Advokatbyrå
Setterwalls Advokatbyrå
Stena Rederi AB
Svensk Försäkring
Swedish Club
Vinge Advokatfirma 
Wistrand Advokatfirma Göteborg