Kontakt

Paula Bäckdén
Tel: +46 (0)10 614 1561
Mob: +46 7 21791561
E-post: Paula.Backden@vinge.se

Styrelse:
Paula Linnea Bäckdén, Biträdande Dispaschör, ordförande
Annica Börjesson, MAQS Advokatbyrå
Ida Dahlström, Wistrand Advokatbyrå
Anders Leissner, The Swedish Club
Niclas Martinsson, Setterwalls
Jonas Rosengren, WERKS Advokater
Jörgen Sköld, Morris Law
Mikaela Tamm, Svensk Försäkring