Kontakt

Styrelsens ordförande:
Paula Bäckdén, Advokatfirman Vinge
Tel: +46 (0)10 614 1561
E-post: paula.backden(a)vinge.se

Ekonomiansvarig:
Matthias Schmitt, Next Advokater
E-post: matthias.schmitt(a)nextlaw.se

Skriftseriens redaktör:
Mattias Widlund, Skarp Advokatbyrå
E-post: mattias.widlund(a)skarplaw.se

Övriga ledamöter:
Jeanette Andersson, Statens väg- och transportforskningsinstitut
Ida Dahlström, Wistrand Advokatbyrå
Malin Högberg, Swedish Club
Annica Norberg, Swedish Club
Mikaela Tamm, Svensk Försäkring

Valberedning:
Svante O. Johansson, Jonas Rosengren och Paula Bäckdén

Revisorer:
Robin Eliasson och Daniel Eriksson
Daniel Brand, revisorssuppleant