Kontakt

Paula Bäckdén
Tel: +46 (0)10 614 1561
Mob: +46 7 21791561
E-post: Paula.Backden@vinge.se

Styrelse:
Paula Linnea Bäckdén, ordförande, Biträdande Dispaschör, Advokatfirman Vinge
Annica Börjesson, Swedish Club
Ida Dahlström, Wistrand Advokatbyrå
Malin Högberg, Swedish Club
Alexander Larsson, Länsförsäkringar
Anders Leissner, Advokatfirman Vinge
Mikaela Tamm, Svensk Försäkring
Mattias Widlund, Skarp Stockholm Advokatbyrå

Valberedning:
Svante O. Johansson, Jonas Rosengren och Paula Bäckdén

Revisorer:
Jeanette Andersson och Mathias Schmidt (ordinarie revisorer)
Daniel Brand, revisorssuppleant