månadsarkiv: november 2018

Svenska Sjörättsföreningen inbjuder till höstmöte

Tid: 15 november kl. 17.30 Plats: Trygg-Hansas lokaler på Flemminggatan 18, Stockholm

I augusti överlämnades SOU 2018:60, Tillträde till Rotterdamreglerna, till regeringen.

Vi gästas av utredningens sekreterare Alexander Nilsson som berättar om utredningens överväganden och de viktigaste ändringarna i 13 kap. Därefter paneldiskussion med -Justitierådet Svante O. Johansson, utredare -Professor Johan Schelin, expert i utredningen, och -Professor Erik Røsæg, ordförande i den norska sjölagsutredningen.

Seminariet avslutas med mat och dryck

Anmälan: senast den 7 nov. på https://www.svenskforsakring.se/aktuellt/kalender/svenska-sjorattsforeningens-hostmote/

Avgift: 300 kr, inbetalas till BG 146-7638 ange ditt namn + ”Höstmöte”