månadsarkiv: september 2019

HÖSTMÖTE den 7 november

Sjörättslig Tvistlösning
Inom sjörätten finns olika former av tvistlösning, som på flera
sätt har sina särdrag. Denna halvdagskonferens bjuder på talare,
från såväl dömande verksamhet som dess användare, som
diskuterar tvistlösning nu och i framtiden.

Talare:
Kavita Bäck Mirchandani, Göteborgs tingsrätt,
Alexander Sandiforth, Reed Smith LLP,
Malin Högberg, Swedish Club m.fl.

När:
Den 7 november kl. 13
16.30, med efterföljande buffé och samkväm

Var: Convendum , Regeringsgatan 30, Stockholm
BIndand anmälan senast 1 november på följande länk, notera att du ansvarar för att inbetala avgiften via angivet kontonummer – faktura kommer inte automatiskt att sändas till dig.

https://www.svenskforsakring.se/aktuellt/anmalningar/sjorattsforeningen
/#false