HÖSTMÖTE den 7 november

Sjörättslig Tvistlösning
Inom sjörätten finns olika former av tvistlösning, som på flera
sätt har sina särdrag. Denna halvdagskonferens bjuder på talare,
från såväl dömande verksamhet som dess användare, som
diskuterar tvistlösning nu och i framtiden.

Talare:
Kavita Bäck Mirchandani, Göteborgs tingsrätt,
Alexander Sandiforth, Reed Smith LLP,
Malin Högberg, Swedish Club m.fl.

När:
Den 7 november kl. 13
16.30, med efterföljande buffé och samkväm

Var: Convendum , Regeringsgatan 30, Stockholm
BIndand anmälan senast 1 november på följande länk, notera att du ansvarar för att inbetala avgiften via angivet kontonummer – faktura kommer inte automatiskt att sändas till dig.

https://www.svenskforsakring.se/aktuellt/anmalningar/sjorattsforeningen
/#false

 

Vårmöte 2019

VÅRMÖTE 2019
Sjörättsföreningens styrelse har glädjen att inbjuda föreningens medlemmar till vårmöte.

Mötet inleds med sedvanligt årsmöte kl. 17 varefter vi får en rykande färsk omvärldsbevakning av Christopher Pålsson, Managing Director Maritime Insight, Head of consulting på Lloyd’s List Intelligence.

Seminariet avslutas med mat och dryck

Tid: 25 april kl. 17.00
Plats: Floatel, Lilla Badhusgatan 2, Göteborg

Anmälan: senast den23 april på länken nedan:
https://www.svenskforsakring.se/aktuellt/anmalningar/sjorattsforeningens-varmote/#false

Avgift: 300 kr, inbetalas till BG 146-7638 med angivande av namn + ”Vårmöte”

Svenska Sjörättsföreningen inbjuder till höstmöte

Tid: 15 november kl. 17.30 Plats: Trygg-Hansas lokaler på Flemminggatan 18, Stockholm

I augusti överlämnades SOU 2018:60, Tillträde till Rotterdamreglerna, till regeringen.

Vi gästas av utredningens sekreterare Alexander Nilsson som berättar om utredningens överväganden och de viktigaste ändringarna i 13 kap. Därefter paneldiskussion med -Justitierådet Svante O. Johansson, utredare -Professor Johan Schelin, expert i utredningen, och -Professor Erik Røsæg, ordförande i den norska sjölagsutredningen.

Seminariet avslutas med mat och dryck

Anmälan: senast den 7 nov. på https://www.svenskforsakring.se/aktuellt/kalender/svenska-sjorattsforeningens-hostmote/

Avgift: 300 kr, inbetalas till BG 146-7638 ange ditt namn + ”Höstmöte”

Anmäl till höstmötet 2017

Sjörättsföreningens Höstmöte 2017

Svenska Sjörättsföreningens medlemmar hälsas välkomna till årets höstmöte med temat:

OCEAN VICTORY
- Rättsliga konsekvenser av befraktaren som medförsäkrad

Vi har glädjen att välkomna Mike Roderick, partner på Clyde & Co i London som kommer att berättar om domen i Ocean Victory-målet från den engelska högsta domstolen i våras.

Efter föredraget bjuds på lättare förtäring och dryck.

Höstmötet äger rum den 9 november 2017 kl.17
hos Ramberg Advokater, Jakobsbergsgatan 13, Stockholm

Anmäl på denna länk: höstmöte

Varmt välkomna/Styrelsen

Sjörättsföreningens höstmöte

Hösten är här med många intressanta aktiviteter.

Sjörättsföreningens höstmöte kommer att hållas i Stockholm den
9 november i Ramberg Advokaters lokaler. Under mötet kommer bl.a. Mike Roderick, Clyde & Co, att berätta om Ocean Victory.
Markera i kalendern, inbjudan kommer inom kort.

Vidare hålls den sista delen av Sjörättsföreningens högre seminarieserie den 12 oktober, denna gång med Hans Jacob Bull som föreläsare. Det finns ännu möjlighet att anmäla sig till Paula Bäckdén.