Medlemsbrev juni 2024

Ett nytt medlemsbrev från ordföranden har publicerats.

Viktiga datum 2024/2025:

 • Nordiska Sjörättsseminariet, 2-4 september 2024, Mariehamn
 • CMR Colloquium, 19-20 september 2024, Stockholm
 • NOMA Day, 10 oktober 2024, Köpenhamn
 • Föreningens höstmöte 2024, med presentation av nya titlar i skriftserien och uppmärksammande av Haagreglerna 100 år, Stockholm (datum och mer information kommer inom kort)
 • ScanDutch Annual Symposium (Young CMI Denmark), 24-26 april 2025, Köpenhamn

Höstmöte 2023

Höstmöte i Sjörättsföreningen har hållits den 9 november 2023 i Marsh AB:s lokaler i Stockholm. Föreningen gästades av David Granbom, upphandlingsjurist vid Försvarsmakten samt Christopher Hesselbrandt och Peter Bredelius, båda på Krigsförsäkringsnämnden, som tillsammans med Mikaela Tamm, Johan Schelin och Mattias Widlund talade över ämnet Juridiska aspekter på sjöfarten i krig och kris.

En hyllning till HUGO TIBERG och hans gärning

Tribute till Hugo Tiberg 15 september 2022

Få personer har betytt mer för svensk sjörätt an Hugo Tiberg. Även internationellt har Hugo satt avtryck, bl.a. genom boken ”Law of Demurrage” som är det ledande globala verket inom sitt område.
Svenska Sjörättsföreningen önskar hylla Hugo och hans gärning genom att bjuda in till seminarium till HUGO TIBERGS ära med föredrag, ”speakers corner” och gemensam middag.

Följande seminarium är inplanerade:

 • Professor emeritus Lars Gorton: Handelsbruk- och speditionsvillkor
  – HD-avgörande den 28 juni 2022
 • Professor emeritus Hannu Honka: Court of Appeal
  The Eternal Bliss; Innebörden av demurrage
 • Professor Erik Røsæg: COLREGS under the influence of autonomous shipping
 • Advokat/Stipendiat Lars Rosenberg Overby: Skibspassagerrettigheder
 • Professor Johan Schelin: Kreditsäkerhet fartyg – 50 år senare

Den som önskar framföra något till Hugo i ”speakers corner” anmäler detta senast den 13 september till sth@floatel.no

Seminariet börjar kl. 16.
Plats: Smålandsgatan 20 i Stockholm (i advokatfirman Vinges lokaler).

Vi hoppas att så många som möjligt har möjlighet att närvara för att hylla Hugo och samtidigt ta tillfället i akt att träffa kolleger, vänner och andra sjörättsintresserade.

För ytterligare information vänligen klicka på länken: Tribute till Hugo Tiberg 15 september 2022

anmäl på denna länk:
https://www.anpdm.com/public/event/RegistrationForm/4342594776444259437940

Årsmöte 2022

Svenska Sjörättsföreningens årsmöte hölls den 19 maj i Advokatfirman Vinges lokaler i Göteborg. Föreningens verksamhetsberättelse redovisades av Paula Bäckdén.

Årsmötet fastställde följande styrelse:
Paula Bäckdén, ordförande
Annica Börjesson, Ida Dahlborg, Malin Högberg, Alexander Larsson, Anders Leissner, Mikaela Tamm och Mattias Widlund.

Ordinarie Revisorer:
Jeanette Andersson och Mattias Schmidt
Revisorssuppleant:
Daniel Brandt

Valbereding:
Svante O. Johansson, Jonas Rosengren och Paula Bäckdén

Viktiga datum för 2022/2023:
15 september föreläsning som kommer att informeras mer om till medlemmar
18-25 oktober CMI 125 års jubileum

Maj 2024 är Svenska Sjörättsföreningen värd för CMIs årliga möte,  arrangemanget kommer att hållas i Göteborg.

 

Medlemsbrev och vårmöte 2022

Här kan du läsa föreningens medlemsbrev som även sänts ut per mail.
Medlemsbrev april 2022

Som ni säkert har sett i kalenderbokningen föreningens ordförande Paula Bäckdén skickade ut, planerar vi för att hålla vårens års-möte IRL i Göteborg den 19 maj 2022.Så festligt det ska bli att äntligen få ses!
Styrelsen planerar för ett intressant program men kanske framförallt för ett trevligt samkväm.

Program och anmälningslänk kommer inom kort.

 

HÖSTMÖTE den 7 november

Sjörättslig Tvistlösning
Inom sjörätten finns olika former av tvistlösning, som på flera
sätt har sina särdrag. Denna halvdagskonferens bjuder på talare,
från såväl dömande verksamhet som dess användare, som
diskuterar tvistlösning nu och i framtiden.

Talare:
Kavita Bäck Mirchandani, Göteborgs tingsrätt,
Alexander Sandiforth, Reed Smith LLP,
Malin Högberg, Swedish Club m.fl.

När:
Den 7 november kl. 13
16.30, med efterföljande buffé och samkväm

Var: Convendum , Regeringsgatan 30, Stockholm
BIndand anmälan senast 1 november på följande länk, notera att du ansvarar för att inbetala avgiften via angivet kontonummer – faktura kommer inte automatiskt att sändas till dig.

https://www.svenskforsakring.se/aktuellt/anmalningar/sjorattsforeningen
/#false