Årsmöte 2022

Svenska Sjörättsföreningens årsmöte hölls den 19 maj i Advokatfirman Vinges lokaler i Göteborg. Föreningens verksamhetsberättelse redovisades av Paula Bäckdén.

Årsmötet fastställde följande styrelse:
Paula Bäckdén, ordförande
Annica Börjesson, Ida Dahlborg, Malin Högberg, Alexander Larsson, Anders Leissner, Mikaela Tamm och Mattias Widlund.

Ordinarie Revisorer:
Jeanette Andersson och Mattias Schmidt
Revisorssuppleant:
Daniel Brandt

Valbereding:
Svante O. Johansson, Jonas Rosengren och Paula Bäckdén

Viktiga datum för 2022/2023:
15 september föreläsning som kommer att informeras mer om till medlemmar
18-25 oktober CMI 125 års jubileum

Maj 2024 är Svenska Sjörättsföreningen värd för CMIs årliga möte,  arrangemanget kommer att hållas i Göteborg.