månadsarkiv: augusti 2014

En diskussion av Sava Star-domen

Den 18 september 2014 kl. 18.00–20.00 arrangerar Sjörättsinstitutet vid Stockholms universitet en diskussion av Sava Star-domen (C-83/13) som nyligen avkunnades av EU-domstolen Målet rörde en blockad i svensk hamn av ett panamanskt fartyg inom ramen för den så kallade ITF-kampanjen och frågan om tillämpningen av friheten att tillhandahålla tjänster på sjötransportområdet mellan medlemsstater och tredje land. Hur påverkar Sava Star-domen rättsläget beträffande blockader av främmande fartyg i svenska hamnar? Vad gäller i fråga tillhandahållande av sjötransporttjänster? Docent Johan Schelin inleder diskussionen vid seminariet.

Information om hur man anmäler sig till seminariet finns på Sjörättsinstitutets hemsida.