Elektroniska transportdokument

Den 25 september 2014 arrangerar Handelshögskolan, Göteborgs universitet, ett seminarium angående elektroniska transportdokument. Seminariet utgör inledningen till ett forskningsprojekt på området. Närmare information om seminariet och hur man anmäler sig finns i det bifogade programmet.