Skriftserien

Föreningens skriftserie är ett arv från Sjörättsföreningen i Göteborg. I samband med 75-årsdagen för bildandet av denna förening gavs ett jubileumsnummer ut i skriftserien med titeln Vänbok till Svenska Sjörättsföreningen.

Boken består av 21 artiklar, en kort historisk beskrivning av bildandet för Sjörättsföreningen i Göteborg och en förteckning över skriftserien.

Redaktionskommittén har bestått av Paula Bäckdén, Anders Leissner och Mattias Widlund.

Innehåll i Svenska Sjörättsföreningens Skrifter Nr 84:

Estonia – En seglats i det franska rättssystemet
av advokaten Jörgen Almelöv

När och fjärran – Regelutveckling inom autonom sjöfart, särskilt om fjärroperatörens roll och ansvar
av jur.dr Jeanette Andersson & juristen Lina von Schedvin

New and expected future air emissions regulations for shipping
av advokaten Gudmund Bernitz

Straffrättslig jurisdiktion på havet
av advokaten, Ph.D. Paula Bäckdén

Shipsale 22 – a new S&P form
av professor emeritus Lars Gorton

Statlig krigsförsäkring – då och nu
av jur.kand. Sten Göthberg

Befraktningsrätten – då och nu jämte en dom om liggetid
av professor emeritus Hannu Honka

Kaffesäckarna i Rio- Några reflektioner kring sjörättens utveckling under 65 år
av jur.kand., sjökapten Rolf Ihre

Kan ”soft law” bidra till utvecklingen av den internationella sjörätten?
av f.d. hovrättslagmannen, jur.dr h.c. Måns Jacobsson

Om likheter och olikheter vid direktkrav i nordisk sjöförsäkring
av jur.dr, justitierådet i Högsta domstolen Svante O. Johansson

Containerdemurrage – En analys av det engelska rättsläget och förhållandet till svensk rätt
av advokaten Andréa Jällbrink och juristen Linnéa Abdallah

Sjövägsreglerna och deras tillkomst i Sverige
av jur.mag. Alexander Larsson

Utgör skada från en fartygsblockad en sakskada?
av advokaten Herman Ljungberg

MASS-hysteri? – Om den internationella regleringen av autonoma fartyg
av professor Henrik Ringbom

Baggrundsretten som benchmarking værktøj i kontekst af passagerrettigheder
av advokaten Lars Rosenberg Overby

En djupdykning i sjölagens preskriptionsregler
av advokaten Jonas Rosengren

Regleringen av sjöfarten – Om framväxten av olika modeller för reglering av sjöfarten
av professor Johan Schelin

Pedagogiken i transporträtten – En alternativ modell för presentation av transporträttsliga kärnbestämmelser
av jur.kand. Göran Stöth

Skadeståndsansvar vid båtkollisioner – Något om tillämplig lagstiftning
av professor emeritus Hugo Tiberg

Skadeståndsansvaret vid lotsning – särskilt med beaktande av bestämmelserna om fjärrlotsning
av professor emeritus Peter Wetterstein

Hindras fjärroperation av fartyg genom befälhavarens förpliktelser vid sjönöd och annan fara?
av advokaten Mattias Widlund