Svenska Sjörättsföreningen inbjuder till höstmöte

Tid: 15 november kl. 17.30 Plats: Trygg-Hansas lokaler på Flemminggatan 18, Stockholm

I augusti överlämnades SOU 2018:60, Tillträde till Rotterdamreglerna, till regeringen.

Vi gästas av utredningens sekreterare Alexander Nilsson som berättar om utredningens överväganden och de viktigaste ändringarna i 13 kap. Därefter paneldiskussion med -Justitierådet Svante O. Johansson, utredare -Professor Johan Schelin, expert i utredningen, och -Professor Erik Røsæg, ordförande i den norska sjölagsutredningen.

Seminariet avslutas med mat och dryck

Anmälan: senast den 7 nov. på https://www.svenskforsakring.se/aktuellt/kalender/svenska-sjorattsforeningens-hostmote/

Avgift: 300 kr, inbetalas till BG 146-7638 ange ditt namn + ”Höstmöte”

Anmäl till höstmötet 2017

Sjörättsföreningens Höstmöte 2017

Svenska Sjörättsföreningens medlemmar hälsas välkomna till årets höstmöte med temat:

OCEAN VICTORY
– Rättsliga konsekvenser av befraktaren som medförsäkrad

Vi har glädjen att välkomna Mike Roderick, partner på Clyde & Co i London som kommer att berättar om domen i Ocean Victory-målet från den engelska högsta domstolen i våras.

Efter föredraget bjuds på lättare förtäring och dryck.

Höstmötet äger rum den 9 november 2017 kl.17
hos Ramberg Advokater, Jakobsbergsgatan 13, Stockholm

Anmäl på denna länk: höstmöte

Varmt välkomna/Styrelsen

Sjörättsföreningens höstmöte

Hösten är här med många intressanta aktiviteter.

Sjörättsföreningens höstmöte kommer att hållas i Stockholm den
9 november i Ramberg Advokaters lokaler. Under mötet kommer bl.a. Mike Roderick, Clyde & Co, att berätta om Ocean Victory.
Markera i kalendern, inbjudan kommer inom kort.

Vidare hålls den sista delen av Sjörättsföreningens högre seminarieserie den 12 oktober, denna gång med Hans Jacob Bull som föreläsare. Det finns ännu möjlighet att anmäla sig till Paula Bäckdén.

 

Svenska Sjörättsföreningens styrelse från 26 april 2017

Vid årsmötet den 26 april 2017 i Göteborg valdes följande styrelse för Svenska Sjörättsföreningen:

Paula Linnea Bäckdén, Biträdande Dispaschör, ordförande
Annica Börjesson, MAQS Advokatbyrå
Ida Dahlström, Wistrand Advokatbyrå
Anders Leissner, The Swedish Club
Niclas Martinsson, Setterwalls
Jonas Rosengren, WERKS Advokater
Jörgen Sköld, Morris Law
Mikaela Tamm, Svensk Försäkring