Anmäl till höstmötet 2017

Sjörättsföreningens Höstmöte 2017

Svenska Sjörättsföreningens medlemmar hälsas välkomna till årets höstmöte med temat:

OCEAN VICTORY
– Rättsliga konsekvenser av befraktaren som medförsäkrad

Vi har glädjen att välkomna Mike Roderick, partner på Clyde & Co i London som kommer att berättar om domen i Ocean Victory-målet från den engelska högsta domstolen i våras.

Efter föredraget bjuds på lättare förtäring och dryck.

Höstmötet äger rum den 9 november 2017 kl.17
hos Ramberg Advokater, Jakobsbergsgatan 13, Stockholm

Anmäl på denna länk: höstmöte

Varmt välkomna/Styrelsen