Författararkiv: svenskasjorattsf

Svenska Sjörättsföreningen inbjuder till höstmöte

Tid: 15 november kl. 17.30 Plats: Trygg-Hansas lokaler på Flemminggatan 18, Stockholm

I augusti överlämnades SOU 2018:60, Tillträde till Rotterdamreglerna, till regeringen.

Vi gästas av utredningens sekreterare Alexander Nilsson som berättar om utredningens överväganden och de viktigaste ändringarna i 13 kap. Därefter paneldiskussion med -Justitierådet Svante O. Johansson, utredare -Professor Johan Schelin, expert i utredningen, och -Professor Erik Røsæg, ordförande i den norska sjölagsutredningen.

Seminariet avslutas med mat och dryck

Anmälan: senast den 7 nov. på https://www.svenskforsakring.se/aktuellt/kalender/svenska-sjorattsforeningens-hostmote/

Avgift: 300 kr, inbetalas till BG 146-7638 ange ditt namn + ”Höstmöte”

Anmäl till höstmötet 2017

Sjörättsföreningens Höstmöte 2017

Svenska Sjörättsföreningens medlemmar hälsas välkomna till årets höstmöte med temat:

OCEAN VICTORY
– Rättsliga konsekvenser av befraktaren som medförsäkrad

Vi har glädjen att välkomna Mike Roderick, partner på Clyde & Co i London som kommer att berättar om domen i Ocean Victory-målet från den engelska högsta domstolen i våras.

Efter föredraget bjuds på lättare förtäring och dryck.

Höstmötet äger rum den 9 november 2017 kl.17
hos Ramberg Advokater, Jakobsbergsgatan 13, Stockholm

Anmäl på denna länk: höstmöte

Varmt välkomna/Styrelsen

Sjörättsföreningens höstmöte

Hösten är här med många intressanta aktiviteter.

Sjörättsföreningens höstmöte kommer att hållas i Stockholm den
9 november i Ramberg Advokaters lokaler. Under mötet kommer bl.a. Mike Roderick, Clyde & Co, att berätta om Ocean Victory.
Markera i kalendern, inbjudan kommer inom kort.

Vidare hålls den sista delen av Sjörättsföreningens högre seminarieserie den 12 oktober, denna gång med Hans Jacob Bull som föreläsare. Det finns ännu möjlighet att anmäla sig till Paula Bäckdén.

 

Svenska Sjörättsföreningens styrelse från 26 april 2017

Vid årsmötet den 26 april 2017 i Göteborg valdes följande styrelse för Svenska Sjörättsföreningen:

Paula Linnea Bäckdén, Biträdande Dispaschör, ordförande
Annica Börjesson, MAQS Advokatbyrå
Ida Dahlström, Wistrand Advokatbyrå
Anders Leissner, The Swedish Club
Niclas Martinsson, Setterwalls
Jonas Rosengren, WERKS Advokater
Jörgen Sköld, Morris Law
Mikaela Tamm, Svensk Försäkring

ÅRSMÖTE I SJÖRÄTTSFÖRENINGEN (CMI Sverige) 2017

ÅRSMÖTE I SJÖRÄTTSFÖRENINGEN
(CMI Sverige) 2017

Jag har glädjen att invitera till Svenska Sjörättsföreningens årsmöte som går av stapeln:
Onsdagen den 26 april 2017 med start klockan 16.45 på Chalmers Lindholmen, Göteborg.
Efter sedvanligt årsmöte, kommer Daniel Eriksson att berätta om verksamheten som bedrivs inom Sjöfart och Marin Teknik på Chalmers Lindholmen. Därefter kommer vi att få pröva våra praktiska färdigheter på deras Full Mission Bridge Simulator.
Kvällen avslutas med gemensam middag med start cirka kl. 19.30.

Anmälan senast den 12 april. Vänligen anmäl eventuell specialkost!
Klicka på anmälan nedan. anmälningslänk

Hitta till Chalmers, Campus Lindholmen: Hörselgången 4, Göteborg http://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/lokaler-och-campus/Sidor/Hitta-till-Chalmers.aspx
Med båt: Färjorna Älvsnabben och Älvsnabbare går till hållplatsen Lindholmspiren.
Med buss: Bussarna 16, 30, 31, 55, 99, 165, 402 och Gul express går till hållplatsen Lindholmen.
Med bil: Från Götaälvsbron, Tingstadstunneln, E6, E20 och riksväg 45 kör du mot Norra Älvstranden till Lindholmsmotet. Tag vänster under järnvägen mot Lindholmen. Kör sedan längs Karlavagnsgatan till Lindholmen.
Från Älvsborgsbron kör du mot Norra Älvstranden genom Lundbytunneln. Följ skyltar mot Norra Älvstranden och sedan Lindholmen.För tider och avgångar för bussar båtar och spårvagnar, besök Västtrafiks hemsida.
länkar:
Campuskartor med parkering: http://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/lokaler-och-campus/Sidor/parkering-pa-campus.aspx
Västtrafik: http://www.vasttrafik.se/
Landvetter flygplats: https://www.swedavia.se/landvetter/

IBA
I tillägg till årsmötet vill jag passa på att göra reklam för IBA Maritime konferensen som går av stapeln i Rio de Janeiro 7-8 juni 2017. Jag bifogar inbjudan och notera gärna att vår tidigare ordförande Erik Linnarsson nu är ”Co-chair” i kommitén!

Välkomna!
Jörgen Almelöv
Ordförande