Höstmöte ”Konventionsrätt och nationell rätt: symbios eller kaos?”.

Sjörättsföreningens höstmöte hölls i Stockholm den 17 november under temat
”Konventionsrätt och nationell rätt: symbios eller kaos?”. Justitierådet Svante O. Johansson ledde en intressant och spännande debatt med förnämliga bidrag av panelen bestående av advokat Hanne Aarsheim, docent Johan Schelin och advokat Jonas Rosengren. Mötet avhölls i advokatbyrån MAQS lokaler på Mäster Samuelsgatan, under Per-Olov Håkanssons värdskap. Ett 30- tal medlemmar fick njuta av en generös buffé.
i-phone-2016-725i-phone-2016-722i-phone-2016-720i-phone-2016-714i-phone-2016-711i-phone-2016-710
Vid mötet presenterade Paula Bäckdén ett ambitiöst seminarieprogram som Paula, tillsammans med Ida Dahlborg, har sammanställt och som vi nu har glädjen att erbjuda våra medlemmar.
Programmet bifogas här: hkcmi

Om det finns frågor avseende den Högre seminarieserien ta då i första hand kontakt med Paula (p.l.backden@jus.uio.no/ 0709-474177) eller
Ida (ida.dahlborg@wistrand.se/0709-379250).
Sjörättsföreningens ambition är att på olika sätt aktivera Sjörättsföreningen inom ramen för sjörättsföreningens naturliga verksamhet. Vi tycker att det är en viktig pusselbit att också ge möjlighet till fördjupade kunskaper på det sjörättsliga området. Nu hoppas vi förstås på många anmälningar så tveka inte!