Sjörättsföreningens Högre Seminarieserie del 1

Sjörättsföreningens Högre Seminarieserie
Fredagen den 3 feb 2017 hölls första delen i Sjörättsföreningens Högre Seminarieserie. Under ledning av justitierådet Svante O Johansson diskutrerades bland annat försening, konvertering av försening till totalförlust, skadestånd och konsekvensen av icke-uppfyllande av transportavtal. Deltagarna hade innan seminariet försetts med ett gediget inläsningsmaterial som bidrog till att diskussionerna var mycket livliga och otroligt intressanta.

Det finns ännu möjlighet att anmäla till de övriga tillfällena se länk

delt 1 del hkpaula 1 del hksvante 1 del hk 1