Sjörättsföreningens vårmöte avhållet i Göteborg

I samband med Svenska sjörättsföreningens vårmöte den 16 april 2013 valdes advokaten Jörgen Almelöv till ny ordförande för föreningen efter advokaten Erik Linnarsson.

I samband med mötet arrangerades även ett seminarium på temat kartläggning av havsbottnens hemligheter. Vid seminariet redogjorde företrädare för Marin Mätteknik AB för vilka tekniska möjligheter det finns att idag kartlägga havsbottnarna. Som en introduktion till det föredraget presenterade docent Johan Schelin vilka folkrättsliga regler som gäller för utvinning av naturresurserna i havet. Det inledande föredraget kan läsas på Sjörättsinstitutets hemsida.