Den svenska sjöfartspolitiken

Värt att notera: Ett antal branschföreträdare gick igår ut i Dagens Nyheter med en stor debattartikel till stöd för den svenska sjöfartsnäringen. Avsikten är att få igång en diskussion om den svenska sjöfartspolitiken och den pågående utflaggningen av svenskt tonnage.