Sjörättsinstitutet

Institutet för sjörätt och annan transporträtt, Stockholms universitet, finns numera på Facebook som ett sätt att bättre hålla kontakten med sjö- och transporträttsintresserade.