Internationell konferens: Rotterdam Rules and the Nordic Countries

Den 22–23 november 2012 arrangerar Sjörättsinstitutet, Stockholms universitet, och Åbo akademi med stöd av Svenska sjörättsföreningen en internationell konferens om Rotterdamreglerna och de nordiska länderna. En rad internationella föreläsare som deltagit i förhandlingarna i UNCITRAL samt det danska och norska lagstiftningsarbetet på området kommer att föreläsa på konferensen. Konferensen kommer att äga rum på Stockholm Waterfront Congress Center. Ett detaljerat program samt kan laddas ned på Sjörättsinstitutets hemsida.