Rapport från CMI-konferensen i Peking

Före detta direktören för de Internationella oljeskadefonderna, Måns Jacobsson, representerade Svenska Sjörättsföreningen vid den 40:e CMI-konferensen den 14–19 oktober 2012. Konferens ägde rum i Peking. En rapport från konferensen kan laddas ned här.