Författararkiv: svenskasjorattsf

En diskussion av Sava Star-domen

Den 18 september 2014 kl. 18.00–20.00 arrangerar Sjörättsinstitutet vid Stockholms universitet en diskussion av Sava Star-domen (C-83/13) som nyligen avkunnades av EU-domstolen Målet rörde en blockad i svensk hamn av ett panamanskt fartyg inom ramen för den så kallade ITF-kampanjen och frågan om tillämpningen av friheten att tillhandahålla tjänster på sjötransportområdet mellan medlemsstater och tredje land. Hur påverkar Sava Star-domen rättsläget beträffande blockader av främmande fartyg i svenska hamnar? Vad gäller i fråga tillhandahållande av sjötransporttjänster? Docent Johan Schelin inleder diskussionen vid seminariet.

Information om hur man anmäler sig till seminariet finns på Sjörättsinstitutets hemsida.

Svenska sjörättsföreningens vårmöte 2014

Torsdagen den 3 april 2014 äger föreningens vårmöte rum i advokatfirman MAQS lokaler i Göteborg med adress Östra Hamngatan 24.

Vi inleder med årsmöte kl. 17.00. Kallelse och material till årsmötet kommer att skickas ut separat.

Sedan följer ett seminarium kl. 17.45-19.00 på temat ”LNG på frammarsch”. Jörgen Almelöv och Erik Linnarsson inleder med en kort exposé över de juridiska frågor som gör sig gällande rörande LNG inom ”shippingbranschen” och annan rederiverksamhet.

Kari Granberg, Project Manager Viking Grace, kommer därefter att berätta om ”Viking Grace” i LNG-perspektiv.

Efter seminariet följer en buffé.

Ni anmäler er via Svensk Försäkring på länken:

http://www.svenskforsakring.se/sjorattsforeningen

Varmt välkomna!

Svenska sjörättsföreningens höstmöte 2013

Transportförsäkring – Möjligheter och risker

Tisdagen den 12 november 2013, Stockholm

13.30  Kaffe och lunchsmörgås

14.00  Välkomsthälsning
Jörgen Almelöv, ordförande

INSTRUKTIONER TILL FRAKTFÖRAREN – En genomtänkt riskfördelning?
Johan Schelin, Sjörättsinstitutet

TEMPERERADE TRANSPORTER – Risker och problem
Sören Thorlin, Skarp Stockholm Advokatbyrå

FÖRSÄKRING AV TEMPERERADE TRANSPORTER – Hur försäkrar vi riskerna?
Peter Fischier, If Skadeförsäkring

Kaffepaus

16.30  ”ENHANCED LIABILITY”
Daniel Ekwall, Högskolan i Borås

18.00              Middag i IVAs festmatsal

Lokal: Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, Grev Turegatan 16, Stockholm.

Deltagaravgiften för seminariet är 1.800 kr inklusive middag på kvällen. Avgiften för deltagande i enbart seminariet är 1.500 kr. Middagen sponsras delvis av Svenska sjörättsföreningen.

Anmälan sker via denna länk http://www.svenskforsakring.se/sjoforsakring samt genom inbetalning av till Svenska sjörättsföreningens bankgirokonto nr 146-7638 senast den 4 november 2013. Var god ange namn, företag och adress.

Sjörättsföreningens vårmöte avhållet i Göteborg

I samband med Svenska sjörättsföreningens vårmöte den 16 april 2013 valdes advokaten Jörgen Almelöv till ny ordförande för föreningen efter advokaten Erik Linnarsson.

I samband med mötet arrangerades även ett seminarium på temat kartläggning av havsbottnens hemligheter. Vid seminariet redogjorde företrädare för Marin Mätteknik AB för vilka tekniska möjligheter det finns att idag kartlägga havsbottnarna. Som en introduktion till det föredraget presenterade docent Johan Schelin vilka folkrättsliga regler som gäller för utvinning av naturresurserna i havet. Det inledande föredraget kan läsas på Sjörättsinstitutets hemsida.

Sjörättsföreningens vårmöte 2013

Tisdagen den 16 april 2013 äger Sjörättsföreningens vårmöte rum.

Vårmötet inleds kl 17.00. Kallelse och material till mötet kommer att skickas ut separat.

Därefter följer ett seminarium kl 17.45–19.00 på temat ”Kartläggning av havsbottens hemligheter”. Docent Johan Schelin, Sjörättsinstitutet, Stockholms universitet, inleder med en kort introduktion om den folkrättsliga regleringen på området. Ola Oskarsson, grundare av Marin Mätteknik kommer sedan tala om hur man går tillväga för att utforska havsbotten samt vilka utmaningar och möjligheter som finns på området.

Efter seminariet bjuder Wistrand Advokatbyrå på en buffé. Anmälan till seminariet görs hos Svensk Försäkring via länken http://www.svenskforsakring.se/sjorattsforeningen.

Lokalen för mötet och seminariet är Lilla Bommen 1 (våning 21), Göteborg.

Välkomna!

Erik Linnarsson